Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych -Wolne miejsca ! 02.06.2018 r --

28.05.2018

 

 

 

„DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek  i położnych" nr WND-POWR.05.04.00-00-050/15

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Więcej o projekcie - Zobacz tutaj

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 4030 pielęgniarek i położnych z terenu 8 województw w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016 – 2018 i odbywać się będzie równocześnie w kilku województwach.

W ramach projektu CKZ Sosnowiec organizowac będzie kursy :

 

Kursy specjalistyczne:

  • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielegniarek i położnych ROZPOCZĘCIE 12 maj 2018r ! godzina 09.00

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą już przystąpić do składania formularzy zgłoszeniowych na wybrane przez siebie kursy.

 

Serdecznie zapraszamy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12
tel.: 32 / 262-39-76
tel. kom. 697-818-764
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl