Kurs: "Kierowca - operator wózków jezdniowych"

12.03.2019

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Szkolenie obejmuje 44 godziny, w tym 10 godzin zajęć praktycznych.

Koszt szkolenia 400 zł od osoby. W cenę szkolenia wliczono niezbędne materiały szkoleniowe które słuchacz otrzymuje na własność.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego (dodatkowy koszt 152 zł.) przed Komisją Urzędu dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać uprawnienia UDT  do obsługi wózków jezdniowych wszystkich typów z wyłączeniem specjalizowanych.

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 262-39-76
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.dabrowa.zdz.pl

Zapisy online:

Zapisz się

Zapraszamy.