Kurs: "Kierowca - operator wózków jezdniowych"

13.07.2018

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Szkolenie obejmuje 44 godziny, w tym 10 godzin zajęć praktycznych.

Koszt szkolenia 400 zł od osoby. W cenę szkolenia wliczono niezbędne materiały szkoleniowe które słuchacz otrzymuje na własność.

Po zakończonym szkoleniu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do obsługi wózków jezdniowych wszystkich typów z wyłączeniem specjalizowanych.

Po ukończonym szkoleniu można przystapić do egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisją Urzędu dozoru Technicznego i uzyskać uprawnienia UDT ( dodatkowy koszt 152 zł).

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 262-39-76
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.dabrowa.zdz.pl

Zapisy online:

Zapisz się

Zapraszamy.