Kosztorysowanie robót budowlanych 09.11.2019

30.10.2019

Zapraszamy na szkolenie "Ksztorysowanie robót budowlanych".

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych - również ze wspomaganiem komputerowym.

Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami zlecania robót budowlanych, normami kosztorysowymi i kalkulacją kosztorysową, umowami na wykonanie robót budowlanych.

Czas trwania szkolenia 90 godzin
Koszt szkolenia 1200 zł/ osoby

Absolwenci kursu otrzymują: zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 262-39-76 / 697-818-764
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.dabrowa.zdz.pl


Zapisy online:
Zapisz sie na kurs