Kurs uzupełniający na wózki widłowe
TRWA NABÓR

12.03.2019

Kurs uzupełniający dla osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia dozoru technicznego w kategorii II WJO

Kurs przeznaczony jest dla: osób, które ukończyły kurs ”Kierowca wózków” lub posiadają imienne zezwolenia , o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003r poz. 603) i ubiegają się o uprawnienia do obsługi w/w urządzeń transportu bliskiego kategorii II WJO.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 15 grudnia 2017r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym imienne zezwolenia wystawione do dnia:

31.12.2004r zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2019r

31.12.2014r zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2020r

01.01.2015r zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2021r

Cel kursu: szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego.

Forma zakończenia kursu:   egzamin przed Komisją UDT

Uzyskiwane uprawnienia: zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

Czas trwania:     5godzin zajęć teoretycznych, 3godziny zajęć praktycznych.

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12
tel.: 32 / 262-39-76
fax: 32 / 262-39-76
tel. kom. 697-818-764
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl