Obsługa dźwigów towarowo - 06.08.2020 r.

25.07.2020

Celem kursu jest  przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi dźwigów towarowo-osobowych oraz do egzaminu dającego uprawnienia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych (UDT)

Uczestnictwo w szkoleniu: -  ukończone 18 lat, - świadectwo ukończenia gimnazjum (lub 8-letniej szkoły podstawowej), -  świadectwo lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku obsługi dźwigu towarowego.

 

Szkolenie obejmuje 24 godzin zajęc, w tym 5 godzin zajęć praktycznych.

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 262-39-76
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.dabrowa.zdz.pl