"Obsługa suwnic" TRWA NABÓR

12.03.2019

Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu nauczania uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie.

- Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego kat. IIs

- Obsługa suwnic sterowanych z kabiny kat.Is

- Obsługa suwnic specjalnych ( magnesowe, czerpakowe, lejnicze, trawersowe) katI s

Opłata za szkolenie obejmuje materiały szkoleniowe w tym podręcznik oraz egzamin kwalifikacyjny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Czas trwania szkolenia:   35  -  80 godzin w zależności od zakresu szkolenia (na prośbę zleceniodawcy zmniejszamy ilość godzin)

 

Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 18 lat oraz stwierdzony brak przeciwskazań do wykonywaniu zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

 

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia w zależności od zakresu kursu

- zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego kat I s –Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego i z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

- zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego kat II s - Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

Uzyskane uprawnienia są bezterminowe.

 

Cena za szkolenie dla grup zorganizowanych oraz odbywających się w siedzibie i na sprzęcie Zamawiającego
podlega osobnej kalkulacji na zasadzie negocjacji.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12
tel.: 32 / 262-39-76
fax: 32 / 262-39-76
tel. kom. 697-818-764
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl