"Obsługa suwnic" - 18.06.2021

19.05.2021

Szkolenie prowadzone jest na podstawie programu nauczania uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie.

  • Obsługa suwnic ogólnego przenzaczenia
  • Obsługa suwnic ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Opłata za szkolenie obejmuje materiały szkoleniowe w tym podręcznik oraz egzamin kwalifikacyjny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Czas trwania szkolenia:   24  - 32 godzin w zależności od zakresu szkolenia (na prośbę zleceniodawcy zmniejszamy ilość godzin)

 

START ->> 18.06.2021 r. 15:00

 

Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 18 lat oraz stwierdzony brak przeciwskazań do wykonywaniu zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

 

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia w zależności od zakresu kursu

  •  zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego  –Suwnice,wciągniki i wciągarki ogólnego przeznczenia
  • -zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego - Suwnice,wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia 

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

Uzyskane uprawnienia są bezterminowe.

 

Cena za szkolenie dla grup zorganizowanych oraz odbywających się w siedzibie i na sprzęcie Zamawiającego
podlega osobnej kalkulacji na zasadzie negocjacji.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapisz się

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12
tel.: 32 / 262-39-76
fax: 32 / 262-39-76
tel. kom. 697-818-764
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl