Palacz kotłów C.O. 20.03.2019

12.03.2019

Kurs przeznaczony jest dla: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych oraz gazowych. Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.348 z późn. zm.).   Program szkoleniauwzględnia wszystkie zagadnienia wchodzące w zakres egzaminu, tj. budowę i zasady działania kotłów c.o. wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi, zasady prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji kotłów, osprzętu i urządzeń pomocniczych oraz przepisy bhp i ppoż. dotyczące eksploatacji kotłów i rządzeń pomocniczych.

 

Forma zakończenia kursu:   egzamin przed Komisją URE

 

Uzyskiwane uprawnienia: zaświadczenie kwalifikacyjne URE

 

Czas trwania:   35 godzin

                          

Serdecznie zapraszamy!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12
tel.: 32 / 262-39-76
fax: 32 / 262-39-76
tel. kom. 697-818-764
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.p