Pożyczki na kształcenie - nowe możliwości finansowania szkoleń

13.04.2018

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Najważniejsze informacje:

  • start naboru: 1 lutego 2018 r. o godz. 12:00.
  • maksymalna wartość pożyczki to 100 tys. zł, pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów,
  • pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.),
  • wnioski o pomoc zwrotną będą składane w formie elektronicznej, za pośrednictwem specjalnego formularza,
  • pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym,
  • minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy,
  • istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki.

UWAGA:

Nie ma żadnych dodatkowych warunków np. wynikających z miejsca zamieszkania, statusu na rynku pracy, wieku czy płci.

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia, warsztaty, itp.) – NIE MUSZĄ dotyczyć nabycia nowych kwalifikacji zawodowych.

więcej o projekcie na stronie: http://inwestujwrozwoj.pl/