Wznowienie działalności ośrodków kształcenia kursowego

7.05.2020

Pragniemy poinformować, że 11.05.2020r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wznawia działalność ośrodków kształcenia kursowego.

 

Praca ośrodków kształcenia kursowego będzie przebiegać zgodnie z procedurą sanitarną mającą na celu zapewnić Państwu udział w kursach, szkoleniach, seminariach z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.
W trosce o zdrowie naszych Kursantów, Instruktorów i Pracowników wprowadziliśmy regulamin organizacji szkoleń w okresie zwalczania epidemii COVID-19.

 

REGULAMIN organizacji szkoleń w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
w okresie zwalczania epidemii COVID-19.

 

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie „Kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego”. „Kwestionariusz …” wypełniają także wykładowcy i instruktorzy prowadzący szkolenie.
 2. Wypełnienie kwestionariusza oraz pomiar temperatury ciała jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.
 3. Przed każdym rozpoczęciem zajęć słuchacz kursu oraz wykładowca/instruktor jest poddawany procedurze bezdotykowego mierzenia temperatury ciała. Osoby stojące w kolejce do pomiaru muszą zachować przynamniej 2-metrowe odstępy.
 4. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5°C) lub wyraźnych oznak choroby takich jak m.in.: jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba zostaje odsunięta od zajęć. Osoba dokonująca bezdotykowego mierzenia temperatury ciała wyposażona jest w maskę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki.
 5. Jeżeli, w trakcie trwania zajęć pojawią się u osoby biorącej udział w szkoleniu objawy wskazujące na zakażenie COVID-19 to natychmiast należy to zgłosić organizatorowi zajęć i przerwać uczestnictwo w szkoleniu.
 6. Wykładowcom i słuchaczom biorącym udział w szkoleniu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zapewnia środki do dezynfekcji rąk, w umywalniach mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, ciepłą wodę oraz dostęp do instrukcji prawidłowego mycia rąk w dobie zwalczania epidemii COVID-19 .
 7. Odległość pomiędzy uczestnikami szkolenia powinna wynosić co najmniej 2 m.
 8. Słuchacz uczestniczy w szkoleniu w prywatnej maseczce ochronnej.
 9. Prowadzącemu zajęcia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zapewnia dostęp do przyłbicy ochronnej, a w razie potrzeby rękawiczki jednorazowe. Po każdych zajęciach przyłbica jest dezynfekowana przez organizatora szkolenia.
 10. Pomieszczenia, w których były prowadzone zajęcia po ich zakończeniu są każdorazowo wietrzone, a powierzchnie dotykowe w szczególności: powierzchnie biurek, blaty ławek, krzeseł, klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane środkiem bakteriobójczym. 
 11. W przypadku realizacji zajęć praktycznych wymagających użycia sprzętu, narzędzi itp. przez kilka osób w grupie, uczestnicy dotykają ich w jednorazowych rękawiczkach, a po zakończeniu zajęć są one dezynfekowane.

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12
tel.: 32 / 262-39-76
fax: 32 / 262-39-76
tel. kom. 697-818-764
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl