Hakowy dźwignic - trwa nabór

20.11.2021

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej zaprasza na kurs HAKOWY DŹWIGNIC

Kurs przygotowuje do wykonywania pracy hakowego suwnic i żurawi.

Uczestnik kursu powinien mieć ukończoną, co najmniej szkołę podstawową oraz posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu hakowego.

Tematyka kursu obejmuje: przepisy bhp, ogólne wiadomości o dozorze technicznym, budowę zawiesi i pomocniczego sprzęt przeładunkowy, rodzaje sygnałów porozumiewawczych w ruchu dźwignic, zasady podwieszania ładunku do przemieszczania na zawiesiach linowych.

  Zapisz się  

Jesteśmy pod telefonem i e-mail

Zapraszamy!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej

tel.: 32 262-39-76; 697-818-764
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.dabrowa.zdz.pl