Kierowca operator wózków jezdniowych -09.04.2024

28.03.2024

Zapraszamy na kurs wózków jezdniowych.

W ramach kursu zapewniamy:

  • Doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
  • Ciekawy program szkoleniowy
Tematy zajęć:
  • Podział stosowanych wózków
  • Budowa wózków
  • Wiadomości z zakresu BHP
  • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
  • Bezpieczne użytkowanie butli w tym ich bezpieczna wymiana
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Zajęcia praktyczne w tym wymiana butli gazowych
Czas trwania kursu:
34 godzin
 
Cena kursu:
980,00 zł/osoba z egzaminem UDT
 

Zapraszamy!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej

tel.: 32 262-39-76; 697-818-764
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.dabrowa.zdz.pl

Zapisz się