Monter rusztowań - 20.02.2023

24.01.2023

"Monter rusztowań budowlano - montażowych — metalowych"

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano — montażowych metalowych, poprzez zapoznanie z zagadnieniami związanymi m.in. z: bezpieczeństwem i higieną pracy podczas montażu i demontażu rusztowań, a także pracy na rusztowaniach; korzystaniem z dokumentacji dot. rusztowań; rodzajami rusztowań oraz ich budową; organizacją placu budowy oraz metodami montażu rusztowań.

  • Czas trwania kursu: 80 h
  • Forma szkolenia: stacjonarnie
  • Cena kursu: 1650zł/ osoby (w cenę szkolenia wliczono wszelkie materiały szkoleniowe, egzamin zewnętrzny)

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • ukończone 18 lat;
  • wykształcenie minimum podstawowe;
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód montażysty rusztowań budowlano — montażowych metalowych.

Program  kursu został opracowany na podstawie wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

  • Zajęcia teoretyczne obejmują:

- zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań;
- dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych;
- konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych;
- technologię montażu i demontażu rusztowań.

  • Zajęcia praktyczne obejmują:

- prace przygotowawcze przed montażem rusztowań;
- ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego;
- kontrolę stanu technicznego rusztowania.

Egzamin: Kursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz — Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, na podstawie par.23 i par.26.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Zapisy na kurs online:  

ZAPISZ SIĘ

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12
tel.: 32 / 262-39-76
fax: 32 / 262-39-76
tel. kom. 697-818-764
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl