Szkolenia ADR - 14.12.2021

22.11.2021

 

Zapraszamy kierowców zawodowych na szkolenia ADR!

Celem szkolenia jestzapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby które:

- mają ukończone 21 lat

- posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E

- spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym

- aby przystąpić do szkolenia specjalistycznego wymagane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia podstawowego

 

- ADR - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Szkolenie podstawowe ADR dla kierowców trwa co najmniej 19 godziny.

- ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Szkolenie specjalistyczne ADR dla kierowców przeworzacych materiały niebezpieczne w cysternach trwa co najmniej 14 godzin.

-  ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1. Szkolenie specjalistyczne ADR dla kierowców przeworzacych materiały niebezpieczne klasy 1 trwa co najmniej 8 godzin. 

- ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7. Szkolenie specjalistyczne ADR dla kierowców przeworzacych materiały niebezpieczne klasy 7 trwa co najmniej 8 godzin.

 

Każdy kierowca posiadający już uprawienia do przewozu materiałów niebezpiecznych, musi okresowo przedłużyć ich ważność. Wg ustawy musi to zrobić przed upływem 5 lat od daty uzyskania certyfikatu.

 

Egzamin ADR

Szkolenie ADR kończy się egzaminem państwowym, który ma formę testu pisemnego. Czas trwania oraz ilość pytań na egzaminie uzależniona jest od konkretnego szkolenia ADR.

Egzamin uznaje się za zaliczony jeśli co najmniej 2/3 udzielonych odpowiedzi jest poprawna.

Zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu

Serdecznie zapraszamy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12
tel.: 32 / 262-39-76
fax: 32 / 262-39-76
tel. kom. 697 818 764
e-mail: dabrowag@zdz.katowice.pl